BERGER, Patrik. Ocenění výše škody způsobené povodní na rodinném domě ve Velkém Poříčí [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59165. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Milan Šmahel.

Uložit do Citace PRO