NEVĚŘILOVÁ, Eliška. Faktory ovlivňující tržní nájemné u zemědělských pozemků v Troubelicích a v jejich okolí [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59170. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Marie Lorencová.

Uložit do Citace PRO