CHYLÍK, Lukáš. Vývoj obvyklé ceny u vybraného typu nemovité věci na Vysočině v časovém období let 2014 a 2015 [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59172. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Marek Pertl.

Uložit do Citace PRO