SEDLÁČEK, Martin. Řízení provozních rizik dopravně spediční firmy [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59177. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vladimír Adamec.
Uložit do Citace PRO