ŽIDKOVÁ, Michaela. Analýza tržní hodnoty bytového domu a výběr strategie prodeje [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59178. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vítězslava Hlavinková.

Uložit do Citace PRO