VODOVÁ, Pavla. Analýza prodeje a pronájmu zemědělských pozemků na Vsetínsku [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59195. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Milada Komosná.

Uložit do Citace PRO