BREJCHOVÁ, Ingrid. Řízení rizik ve společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59196. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vojtěch Koráb.
Uložit do Citace PRO