KAŠPAROVÁ, Eva. Analýza vlivu typu konstrukce na výši obvyklé ceny bytů v Hradci Králové [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59207. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vítězslava Hlavinková.
Uložit do Citace PRO