BRÁBNÍK, Petr. Automatický obchodní systém pro obchodování s komoditami [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59223. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Jan Budík.
Uložit do Citace PRO