NOVOTNÝ, Jaroslav. Nájemné bytů v Olomouci a faktory, které je ovlivňují [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59227. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Eva Uhlová.

Uložit do Citace PRO