DOLNÍČEK, Daniel. Zhodnocení rizik obchodování společnosti Enjoy Trade, s.r.o. na mezinárodních trzích [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59229. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Iveta Šimberová.
Uložit do Citace PRO