SOUKUPOVÁ, Ivona. Reálné rozdělení administrativní budovy v Brně [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59239. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Milan Šmahel.

Uložit do Citace PRO