ŽABENSKÝ, Zbyněk. Zvýšení efektivnosti výroby [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59266. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jaroslav Rompotl.
Uložit do Citace PRO