GARGULÁK, Lukáš. Bezdrátové zabezpečovací zařízení [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5927. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Václav Zeman.
Uložit do Citace PRO