VOCHTOVÁ, Michaela. Podnikatelský záměr - rozšíření stávající výroby elekrické energie z obnovitelných zdrojů za účelem zisku [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59276. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jaroslav Rompotl.
Uložit do Citace PRO