ZSEMLE, Radek. 2D triangulace zdrojů tepelného záření [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5928. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Radomil Matoušek.

Uložit do Citace PRO