KUDLÁČEK, David. Návrh a optimalizace obchodního systému založeného na principech systému Triple Screen [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59280. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jan Budík.
Uložit do Citace PRO