LEIDORFOVÁ, Lenka. CO S TÍM? Rekonverze průmyslového areálu, Brno - Obřany [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/593. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování I. Vedoucí práce Jiří Oplatek.
Uložit do Citace PRO