VUDKOVÁ, Lucie. Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59303. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Lenka Zemánková.
Uložit do Citace PRO