HRDINA, Norbert. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59308. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Bernard Neuwirth.
Uložit do Citace PRO