TRHLÍKOVÁ, Lucie. Vliv směsí "Green solvents" a nanočástic na vybrané polymerní povrchové úpravy [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5932. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Jaromír Tulka.
Uložit do Citace PRO