DRÁPALÍK, Michal. Návrh a ověření vlastností proudových zrcadel s unipolárnimi tranzistory [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5934. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Kamil Vrba.

Uložit do Citace PRO