PASDIORA, Daniel. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně. Online, Diplomová práce, vedoucí Vladimír Chalupský. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59347. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO