KUCHAŘÍK, Lukáš. Návrh ISMS v průmyslovém prostředí [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59348. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Sedlák.
Uložit do Citace PRO