MEŠKOVÁ, Lucia. Návrh systému pro evidenci požárů [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59370. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Aleš Klusák.

Uložit do Citace PRO