JURČÁKOVÁ, Renata. Mezinárodní zdanění dividend [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59381. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Karel Brychta.
Uložit do Citace PRO