BARTUNĚK, Roman. Návrh podnikového finančního plánu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59395. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Michal Karas.
Uložit do Citace PRO