BÍLÝ, David. Podnikatelský plán na založení hokejové akademie [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59397. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Luňáček.
Uložit do Citace PRO