MARŠÁLOVÁ, Markéta. Vnitropodnikové směrnice ve společnosti "Byt a servis, družstvo Olomouc" [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59398. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Helena Hanušová.
Uložit do Citace PRO