CHALOUPKA, Michal. Podnikatelský záměr - Zřízení čerpací stanice pohonných hmot [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59400. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jaroslav Rompotl.
Uložit do Citace PRO