LANGEROVÁ, Věra. Podnikatelský plán pro založení soukromé anglické školky [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59404. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vojtěch Koráb.
Uložit do Citace PRO