HOLÝ, Jan. Vliv procesních kapalin na tření a opotřebení nástrojů [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5942. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Bohumil Bumbálek.
Uložit do Citace PRO