VEBER, Michael. Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59456. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vojtěch Bartoš.
Uložit do Citace PRO