PETRLÍKOVÁ, Petra. Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí analýzy časových řad [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59472. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Karel Doubravský.
Uložit do Citace PRO