KUČOVÁ, Veronika. Investiční životní pojištění a individuální investování spojené s pojištěním [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59487. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Roman Ptáček.
Uložit do Citace PRO