DZURENDA, Petr. Zabezpečení přenosu dat obecnými lineárními blokovými kódy [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5949. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Karel Němec.
Uložit do Citace PRO