LIŠKOVÁ, Barbora. Návrh komunikačního mixu vybraného podniku [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59493. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce František Milichovský.
Uložit do Citace PRO