PAVLŮ, Jaroslav. Vývoj výpočetního modelu a metodiky pro výpočet kondenzátorů s minikanálky [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5951. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Pospíšil.
Uložit do Citace PRO