KYTLICOVÁ, Leona. Návrh podnikového finančního plánu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59518. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Kristína Sághy Estélyi.
Uložit do Citace PRO