ĽUBEK, Matej. Kritické faktory implementace informačního systému kategorie ERP ve společnosti METAL STEEL INDUSTRY, spol. s r.o [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59523. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petr Sodomka.
Uložit do Citace PRO