MIKHEICHYK, Nadzeya. Využití vybraných fluorescenčních technik ke studiu kvasinek a jejich metabolitů [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59534. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Ivana Márová.

Uložit do Citace PRO