KAKÁČ, Martin. Technologie frézování na CNC obráběcím centru metodou VoluMill [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59538. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Miroslav Píška.
Uložit do Citace PRO