STANĚK, Ladislav. Návrh laboratorního drtiče nerostných surovin [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59554. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jan Vetiška.
Uložit do Citace PRO