HANÁČEK, Jan. Analýza broušení rovinných ploch na konvenčních strojích [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59558. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jan Strejček.

Uložit do Citace PRO