GÁBROVÁ, Lenka. Analýza technických požadavků na stavby se zaměřením na stavební fyziku [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5956. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Karel Čupr.

Uložit do Citace PRO