PRŮCHA, Lukáš. Hloubkové profilování metodou spektrometrie laserem buzeného mikroplazmatu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59575. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Pořízka.
Uložit do Citace PRO