ZEMANOVÁ, Lucie. Identifikace únavového poškození Al slitiny zpracované technologií SLM s využitím metody akustické emise [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59577. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Pavel Mazal.
Uložit do Citace PRO