RAKOVSKÝ, Kristián. Metodika analýz Damage Tolerance letecké konstrukce s využitím programu AFGROW [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59590. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Martin Nágel‘.

Uložit do Citace PRO