NOVOTNÝ, Antonín. Experimentální studium hladovějícího kontaktu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59606. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce David Košťál.

Uložit do Citace PRO