BURDĚJOVÁ, Lenka. Vybrané validační parametry metody stanovení aromatických látek v tavených sýrových analozích [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5961. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Eva Vítová.

Uložit do Citace PRO